Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Oławy od kładki Siedleckiej w kierunku Promenady Oławskiej (WBO)

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Oławy od kładki Siedleckiej w kierunku Promenady Oławskiej (WBO)

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu rozpoczął właśnie inwestycję polegającą na budowie ciągu pieszo-rowerowego na Przedmieściu Oławskim, wzdłuż malowniczych nabrzeży Oławy. Inwestycja jest realizacją projektu nr 4 zgłoszonego w 2020 r. do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Wybrany przez mieszkańców projekt zakłada budowę blisko 500 m trasy spacerowej wzdłuż nabrzeży Oławy, od kładki Siedleckiej w kierunku ul. Młodej. Inwestycję zaprojektowano na terenach zielonych zlokalizowanych na dz. 6/7 AM 31 obręb Południe, po południowej stronie rzeki Oławy.

Cel inwestycji:

Od wielu lat we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim sukcesy odnoszą projekty związane z aktywnym trybem życia, rekreacją na świeżym powietrzu i odpoczynkiem w zielonym otoczeniu. Mieszkańcy zmieniają swoje otoczenie w sposób sprzyjający takim aktywnościom, w skali zarówno swojego osiedla, jak i całego miasta. Budowany na Przedmieściu Oławskim ciąg pieszo-rowerowy wpisuje się w ten trend, będzie stanowił połączenie z już istniejącymi trasami na Bulwarze Oławskim czy Krzywej Grobli. Ze względu na cenny przyrodniczo obszar nawierzchnia będzie wykonana z kruszywa. Ciąg istniejący wzdłuż rzeki Oławy jest „przedeptem” tzn. naturalną ścieżką z gruntu rodzimego, posiada szerokość zmienną od 2 do 4 m. Zaprojektowana ścieżka pieszo-rowerowa będzie miała szerokość 3,0 m (z odcinkowymi zwężeniami do szer. 2,5 m) i zlokalizowana została optymalnie wykorzystując geometrię istniejącej ścieżki. Nie planuje się rozdzielania ruchu pieszego i rowerowego poprzez wydzielenie indywidualnych ciągów, ze względu na konieczność zachowania w jak największym stopniu występującej na tym terenie fauny i flory.

Obszar bardzo cenny przyrodniczo:

Na obszarze objętym inwestycją występują bezkręgowce, płazy, gady, ptaki i ssaki podlegające ochronie częściowej i ochronie ścisłej. Łącznie na inwentaryzowanym terenie stwierdzono 22 gatunki ptaków (19 gatunków podlegających ochronie ścisłej, 2 gatunki podlegające ochronie częściowej i 1 gatunek łowny). W pobliżu ścieżki występują dojrzałe drzewa i zakrzaczenia stanowiące dogodne miejsce do gniazdowania ptaków. W obrębie dojrzałych drzew stwierdzono dziuple zamieszkiwane przez ptaki oraz mogące stanowić dogodne kryjówki dzienne nietoperzy. Bujna roślinność zielna jest miejscem ukrycia dla drobnych zwierząt, w tym stwierdzonych gatunków gadów. Stanowi ona również dogodne miejsce do gniazdowania dla niektórych gatunków ptaków. Roślinność zielna na badanym terenie pełni istotną funkcję przyrodniczą dla wielu grup zwierząt. Kwitnące rośliny zielne stanowią bazę pokarmową dla bezkręgowców, w roślinności zieleniej mogą chronić się podloty ptaków, nasłonecznione fragmenty terenu porośnięte niską roślinnością zielną stanowią istotne miejsce bytowania gadów. Zgodnie z inwentaryzacją przyrodniczą nie planuje się usuwania drzew powalonych przez bobry ani zabezpieczania drzew rosnących przed bobrami.
Z uwagi na przedstawicieli fauny chronionej nie można na tym obszarze stosować nawierzchni nagrzewających się (np. bitumicznych), dla występujących na badanym terenie gadów istotnym zagrożeniem są ścieżki rowerowe o łatwo nagrzewającej się nawierzchni. Mogą one stanowić dla nich dogodne miejsce wygrzewania się, co w przypadku intensywnego ruchu rowerowego może przyczyniać się do wzrostu ich śmiertelności. Ścieżki rowerowe, które pozwalają na poruszanie się z dużymi prędkościami mogą ponadto zwiększać ryzyko zabicia płazów (w szczególności w okresie migracji i dyspersji młodych osobników). Bezkręgowce, płazy, gady, ptaki, ssaki występujące na obszarze inwestycji to: ślimak winniczek, trzepla zielona, trzmiel ziemny, kompleks żab zielonych: żaba śmieszka, żaba jeziorkowa i ich mieszaniec żaba wodna, ropucha szara, żaba trawna, jaszczurka zwinka, zaskroniec zwyczajny, bogatka, czapla siwa, dzięcioł duży, dzwoniec, grubodziób, kapturka, kos, kowalik, krzyżówka, kulczyk, łabędź niemy, modraszka, pełzacz ogrodowy, pierwiosnek, raniuszek, rudzik, słowik rdzawy, sójka, strzyżyk, szczygieł,wrona siwa, zięba, bóbr europejski oraz nietoperze: karlik drobny, nocek rudy, karlik malutki, karlik większy, borowiec wielki, mroczek późny.

Zakres zamówienia:

  • budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości 495 m i szerokości 3 m, z lokalnym przewężeniem do 2,5m.,
  • warstwa ścieralna nawierzchni będzie wykonana z klińca 4/16 wraz z miałowaniem gr. 5 cm,
  • zabezpieczenie istniejącego wodociągu,
  • przebudowa nasypu i budowa balustrad,
  • nasadzenia 13 drzew,
  • budowa stref odpoczynku z ławkami, stojakami rowerowymi i koszami na śmieci (w km 0+170, 0+290, 0+365, 0+475, 0+480, zaprojektowano miejsca wypoczynku w postaci: ławki 1 szt., stojaka rowerowego 2 szt., kosza 1 szt. plus dodatkowy kosz na śmieci w km 0+077).

Finansowanie zadania:
Zadanie jest finansowane ze środków Gminy Wrocław w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wybrany Wykonawca:
MIWRO SP. Z O. O. SP. K. uL. Wrocławska 77 Byków 55-095 Mirków,

Koszt inwestycji:
669 542,32 zł. brutto

Termin realizacji:
Maj 2024r.

Zdjęcia:

Fot. ZDiUM, styczeń 2024r.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Prosimy o przeczytanie poniższej treści.

Wykryliśmy, że używasz AdBlock Plus lub podobnego programu do ukrywania reklam.

Na naszej stronie nie używamy żadnych irytujących reklam ani wyskakujących okien.

Reklamy na tej stronie służą do zapewnienia jej funkcjonalności i możliwości opłacenia wszystkich usług.

Prosimy dodać www.wroclawinfo.com do białej listy swojego programu blokującego reklamy by móc dalej przeglądać treści na naszej stronie.