PMSA – innowacyjne narzędzie dla firm produkcyjnych

PMSA – innowacyjne narzędzie dla firm produkcyjnych

DSR stworzyło innowacyjne w skali międzynarodowej narzędzie inteligentnej rekomendacji optymalnych zmian w procesach produkcyjnych w skrócie PMSA.

Główną potrzebą firm produkcyjnych jest ciągłe podnoszenie efektywności produkcji, co bezpośrednio przekłada się na wynik finansowy przedsiębiorstwa. DSR, rozumiejąc potrzeby rynku, nieustannie rozwija narzędzia informatyczne, których zastosowanie przekłada się na realne korzyści dla firm produkcyjnych.

Narzędzie rekomendujące usprawnienia w procesie produkcyjnym – PMSA

Oferowaliśmy firmom produkcyjnym bezpłatne korzystanie z innowacyjnego narzędzia monitorującego produkcję, które rekomenduje zmiany parametrów procesów produkcyjnych celem ich doskonalenia. Uczestnicy projektu nie płacili za sprzęt, oprogramowanie i usługi, a zyskali system pozwalający na ciągłą optymalizację procesu produkcyjnego w trakcie trwania projektu. Warunki przystąpienia do projektu opisane zostały poniżej.

(PMSA) PRODUCTION MANAGEMENT SMART ADVISOR – INNOWACYJNE NARZĘDZIE INTELIGENTNEJ REKOMENDACJI ZMIAN W PROCESACH PRODUKCYJNYCH W CELU ICH OPTYMALIZACJI, WYKORZYSTUJĄCE TECHNIKI KOGNITYWNE WPISUJĄCE SIĘ W KONCEPCJĘ PRZEMYSŁU 5.0

Efektem realizacji projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich “Inteligentny Rozwój” było, innowacyjne w skali międzynarodowej, narzędzie inteligentnej rekomendacji zmian w procesach produkcyjnych w celu ich optymalizacji, wykorzystujące techniki kognitywne. Nowa metoda rekomendacji pozwoli na szeroki udział pracowników w podejmowaniu decyzji dotyczących sposobu działania, pozwalającego na ciągłą optymalizację procesu produkcyjnego. Opracowane narzędzie z jednej strony umożliwiło pracownikom produkcyjnym (w tym operatorom maszyn) podejmowanie decyzji związanych z ich obszarem działania, a z drugiej strony pozwoliło kadrze kierowniczej na weryfikację adekwatności i skuteczności decyzji optymalizacyjnych. Istotnym elementem narzędzia była możliwość prognozowania zatrzymań maszyn wraz ze wskazaniem czasu i prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Pozwoliło to na prowadzenie działań prewencyjnych zapobiegających niepożądanym postojom maszyn. Rozwiązanie to, w pełni współpracując z człowiekiem, wpisuje się w koncepcję Przemysłu 5.0, w którym to człowiek i maszyna pracują w pełnej synergii. Rozwiązanie nastawione jest na zwiększenie efektywności w obszarach takich jak: jakość produktu, wykorzystanie parku maszynowego i tempo produkcji. Ocena efektywności realizowana była przy zastosowaniu kluczowych wskaźników wydajności KPI (Key Performance Indicator) zgodnych z ISO 22400. Nowa technologia umożliwiła akwizycję i agregację danych z obszaru realizacji produkcji, w tym zgromadzonych w systemach klasy MES (Manufacturing Execution System) oraz CMMS (Computerised Maintenance Management Systems). Pozwoliło to na analizę danych historycznych w celu automatycznej rekomendacji takich parametrów procesu produkcyjnego, które maksymalizują zyski przy jednoczesnej minimalizacji kosztu.

Przeczytaj również: Usprawnienie procesu produkcyjnego

Generowanie spersonalizowanych rekomendacji w obszarze optymalizacji produkcji

Do tej pory metody rekomendacji stosowano przede wszystkim w obszarze handlu detalicznego oraz e-commerce. Literatura opisuje także inne możliwości zastosowania narzędzi rekomendacji, również w obszarach zarządzania produkcją takich jak:

  • wsparcie procesu konfiguracji produktu
  • wsparcie procesu konfiguracji linii produkcyjnej
  • działanie i skalowanie usług IoT

Niemniej jednak, rozwiązania tego typu do tej pory nie były stosowane w kierunku optymalizacji procesów produkcyjnych prowadzących do wzrostu efektywności produkcji. Proponowane narzędzie rekomendacji bazuje na wiedzy uzyskanej poprzez agregację danych historycznych dotyczących parametrów pracy środowiska produkcyjnego oraz wartości wskaźników KPI w oparciu o normę ISO 22400. Na tej podstawie, użytkownik końcowy (kierownik produkcji, brygadzista, operator, technolog, dział utrzymania ruchu) uzyskuje sugestie dotyczące zmiany wartości określonych parametrów produkcyjnych, które doprowadzą do wzrostu efektywności produkcji. Co więcej, opracowane narzędzie rekomendacji umożliwia uzyskiwanie sugestii dotyczących poprawy efektywności procesu produkcyjnego w sposób spersonalizowany. Oznacza to, że poszczególne grupy użytkowników, a nawet poszczególni użytkownicy będą mogli uzyskiwać rekomendacje zmian tylko takich parametrów, które znajdują się w obszarze ich zainteresowania. Dodatkowo w pierwszej kolejności proponowane będą takie zmiany, które odpowiadają preferencjom danych użytkowników. Te wszystkie cechy sprawią, że narzędzie rekomendacji znajdzie zastosowanie również u pracowników niższego szczebla wspierając ich w podejmowaniu decyzji w ich zakresie obowiązków, co ściśle wiąże się z założeniami metody zarządzania Total Productive Maintenance (TPM).

Zalety rozwiązania odpowiedzialnego za usprawnienie procesu produkcyjnego

Proponowana nowa koncepcja optymalizacji procesu produkcyjnego z wykorzystaniem metod rekomendacji posiada istotne przewagi nad obecnie stosowanymi metodami optymalizacji wielokryterialnej:

  • analiza preferencji użytkownika wynikających z jego stanowiska (np. kierownik, operator maszyny, technolog) pozwoli na generowanie spersonalizowanych propozycji usprawnień w obrębie zainteresowania danego użytkownika,
  • analiza częstości stosowania danej rekomendacji pozwoli na określenie preferencji użytkownika na podstawie stosowania rekomendacji określonego typu (np. polepszających jakość), co w konsekwencji pozwoli na priorytetowanie rekomendacji i przedstawianie ich w postaci listy rankingowej,
  • możliwość uzyskania rozwiązań pośrednich – nieoptymalnych, ale również znacząco polepszających efektywność produkcji.

Powyższe cechy pozwalają na automatyczną adaptację metody bazując na zachowaniu użytkowników, co umożliwia jej zastosowanie nawet, gdy nie jesteśmy w stanie określić wszystkich kryteriów, co dyskwalifikuje możliwość stosowania metod optymalizacji wielokryterialnej. Techniki kognitywne pozwalają na pełną interakcję z użytkownikiem, uwzględnienie jego preferencji oraz analizę podejmowanych przez niego decyzji, co zdecydowanie zwiększa atrakcyjność narzędzia oraz umożliwia jego wykorzystanie przez pracowników niższego szczebla. Zastosowanie metod rekomendacji do optymalizacji procesów produkcyjnych zdecydowanie redukuje czas potrzebny na wdrożenie rozwiązania optymalizacji w stosunku do metod optymalizacji wielokryterialnej. Dzięki temu można objąć optymalizacją więcej procesów produkcyjnych przy jednoczesnej redukcji kosztów wdrożenia. Dodatkowo, proponowana metoda optymalizuje proces produkcyjny w sposób ciągły, w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Źródło:

https://www.dsr.com.pl/pmsa-innowacyjne-narzedzie-dla-firm-produkcyjnych/

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Prosimy o przeczytanie poniższej treści.

Wykryliśmy, że używasz AdBlock Plus lub podobnego programu do ukrywania reklam.

Na naszej stronie nie używamy żadnych irytujących reklam ani wyskakujących okien.

Reklamy na tej stronie służą do zapewnienia jej funkcjonalności i możliwości opłacenia wszystkich usług.

Prosimy dodać www.wroclawinfo.com do białej listy swojego programu blokującego reklamy by móc dalej przeglądać treści na naszej stronie.