Wstąp w szeregi wrocławskiej Policji

Wstąp w szeregi wrocławskiej Policji

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu, mogą składać osobiście komplet dokumentów aplikacyjnych w Wydziale Kadr Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 21 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00. Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą również kontaktować się pod nr tel. 47 87 129 62.

Zajęcia sportowe przygotowujące kandydatów do testu sprawności fizycznej będą odbywać się zgodnie z poniższym grafikiem

– Szkoła Tenisa “AS” przy ul. Kozanowskiej 69 we Wrocławiu

wtorek 11.30-13.00

– hala sportowa przy ul. Poznańskiej 14 we Wrocławiu

piątek 12.30-14.00

KTO MOŻE PEŁNIĆ SŁUŻBĘ W POLICJI:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej   dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych.

 

POGLĄDOWA SIATKA PŁAC POLICJANTÓW
STANOWISKO/
WYNAGRODZENIE
Policjant

Grupa 2

Referent

Grupa 3

 

Dzielnicowy
Kontroler Ruchu Drogowego
Przewodnik Psa Służbowego

Grupa 4

 

 

 

Grupa zaszeregowania
płaca brutto

 

 

5067,60 złotych 5611,49 złotych 6078,93 złotych
 

 

Wynagrodzenie netto

 

 

 

4228,52 złotych

 

4673,46 złotych

 

5055,83 złotych

 

Wynagrodzenie
do 26 roku życia netto

 

 

4611, 52 złotych
 

 

 

5106,46 złotych

 

5531,83 złotych

SKŁADANIE DOKUMENTÓW:

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się w z chwilą złożenia przez kandydata do służby w Policji następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji;
 • kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji-obowiązuje od 12 stycznia 2022 r. ( KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY-DOKUMENT PDF)
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
 • kserokopia książeczki wojskowej zawierającej wpis potwierdzający odbycie  zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy (orygninał do wglądu);

UWAGA: kandydaci do służby w Policji zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami  powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu powinny osobiście złożyć dokumenty w Wydziale Kadr Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 21, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00. Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą również kontaktować się pod nr tel. 47 87 129 62.

JAK PRZEBIEGA POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE W STOSUNKU DO KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI:

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji  (Dz. U. z 2022 r., poz. 109).

PO WSTĄPIENIU DO SŁUŻBY W POLICJI MOŻESZ:

 • uzyskać tytuł licencjata lub magistra podejmując studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (tryb stacjonarny lub niestacjonarny) na jednym z oferowanych kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia, zarządzanie, informatyka;
 • adekwatnie do zainteresowań i realizowanych zadań uczestniczyć w kursach specjalistycznych (oferta obejmuje ponad 100 różnego rodzaju kursów) np.: minersko-pirotechniczny, doskonalących technikę prowadzenia pojazdu, taktyki i techniki przesłuchania, analizy kryminalnej, cyberprzestępczości;
 • uczestniczyć w kursach językowych np.: z języka angielskiego, języka rosyjskiego;
 • uzyskać nowe uprawnienia i kwalifikacje: tytuł ratownika, uprawnienia stermotorzysty, uprawnienia instruktora taktyki i techniki interwencji,  prawo jazdy kat. D, uprawnienia SEP, uprawnienia obsługi „dronów” i wiele innych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:

 • podczas spotkania z kierownictwem komendy, w której chcesz służyć. Umów się na takie spotkanie wysyłając e-mail na adres: kontakt@wroclaw.wr.policja.gov.pl
 • osobiście w Wydziale Kadr Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 21 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00
 • pod numerami telefonu:
  tel.:  47 87 129 60

tel.:  47 87 129 61

tel.:  47 87 129 62

tel.:  47 87 129 63

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Prosimy o przeczytanie poniższej treści.

Wykryliśmy, że używasz AdBlock Plus lub podobnego programu do ukrywania reklam.

Na naszej stronie nie używamy żadnych irytujących reklam ani wyskakujących okien.

Reklamy na tej stronie służą do zapewnienia jej funkcjonalności i możliwości opłacenia wszystkich usług.

Prosimy dodać www.wroclawinfo.com do białej listy swojego programu blokującego reklamy by móc dalej przeglądać treści na naszej stronie.